Foreigners-1999

March 1999
May 1999
July 1999
 September 1999 
November 1999
January 1999
Shikona Origin Age Jan Rank  Jan Record
Akebono Hawaii, USA 29 Y H E 9- Joe
Musashimaru Hawaii, USA 27 O e 8-7 *
Kyokushuuzan Mongolia 25 M w 8 9-6 *
Kyokutenhou Mongolia 24 J e 6 9-6 *
Hoshitango Argentina 33 J e 9 7-8
Kaishinzan (Sentoryuu) Missouri,USA 29 Mk e 14 4-3 *
Hoshiandesu Argentina 30 Mk w 19 3-4
Wakaazuma Brazil 22 Mk e 30 4-3 *
Kyokutenzan Mongolia 25 Mk w 35 3-4
Takaou China 28 Sd w  61 2-5
Azumakaze Brazil 24 Sd w 63 9- Joe    Retired
Kuniazuma  Brazil 23 Jono w 18 7-0 * @
Kimu ~ Korea 21 Jono e 42 6-1 *
Total - - - 62-47
     ~ =  Pro-Sumo Debut
    *  = Kachikoshi (winning record)
 9-Joe=Missing
 @= Yusho
Top

March  1999

Shikona Origin Age March Rank March Record
Akebono Hawaii, USA 29 Y H E 9- Joe
Musashimaru Hawaii, USA 27 O e 13-2 * @
Kyokushuuzan Mongolia 25 M e 3 7-8
Kyokutenhou Mongolia 24 J e 1 8-7 *
Hoshitango Argentina 33 J w 11 9-6 *
Kaishinzan (Sentoryuu) Missouri,USA 29 Mk w 11 4-3 *
Wakaazuma Brazil 22 Mk w 22 4-3 *
Hoshiandesu Argentina 30 Mk e 27  5-2 *
Kyokutenzan Mongolia 25 Mk e 46 3-4
Takaou China 29 Sd e 84 4-3 *
Kuniazuma Brazil 23 Joni e 20 7-0 * @
Kimu Korea 21 Joni w 89 7-0 *
Asashoryu ~ Mongolia 18 Jono e 34  6-1 *
Total - - - 77-39
     ~ =  Pro-Sumo Debut
    *  = Kachikoshi (winning record)
 9-Joe=Missing
     @= Yusho
Top

May 1999

Shikona Origin Heya Age May Rank May Record
Akebono Hawaii, USA Azumazeki 30 Y H E 12-3 *
Musashimaru Hawaii, USA Musashigawa 28 O e 13-2 *  @
Kyokushuuzan Mongolia Ooshima 25 M  e 4 5-10
Kyokutenhou Mongolia Ooshima 24 M w 14 9-6 *
Hoshitango Argentina Michinoku 33 J w 7 6-9
Kaishinzan (Sentoryuu) Missouri,USA Tomozuna 29 Mk e 9 7-0 * @
Hoshiandesu Argentina Michinoku 30 Mk e 16 1-6
Wakaazuma Brazil Tamanoi 23 Mk e 17 4-3 *
Kyokutenzan Mongolia Ooshima 25 Sd e 2 5-2 *
Kuniazuma Brazil Tamanoi 23 Sd w 32 6-1 *
Takaou China Naruto 29 Sd e 66 4-3 *
Kasugaou (Kimu) Korea Kasugayama 21 Sd e 80 6-1 *
Asashoryu Mongolia Wakamatsu 18 Joni w 85 7-0 * @
Kaihakuzan ~ Korea Tomozuna 23 Jono e 12 7-0 * @
Nagai ~ Peru Taiho 16 Jono w 12 4-3 *  Retired
Kotonomori ~ Brazil Sadogatake 19 Jono w 24 5-2 *
Total - - - - 101-51

    *  = Kachikoshi (winning record)
     ~ =  Pro-Sumo Debut
9-Joe = Missing
    @ = Yusho
Top

July 1999

Shikona Origin Heya Age July Rank July Record
Akebono Hawaii, USA Azumazeki 30 Y  E 13-2 *
Musashimaru Hawaii, USA Musashigawa 28 Y W 12-3 
Kyokushuuzan Mongolia Ooshima 25 M  e 7 9-6 *
Kyokutenhou Mongolia Ooshima 24 M w 10 7-8
Hoshitango Argentina Michinoku 33 J e 11 8-7 *
Sentoryuu (Kaishinzan) Missouri,USA Tomozuna 30 J w 11 8-7 *
Wakaazuma Brazil Tamanoi 23 Mk w 11 4-3 *
Hoshiandesu Argentina Michinoku 31 Mk e 39 3-4
Kyokutenzan Mongolia Ooshima 25 Mk w 45 1-6
Kuniazuma Brazil Tamanoi 23 Mk w 53 6-1 *
Kasugaou (Kimu) Korea Kasugayama 22 Sd w 27 4-3 *
Takaou China Naruto 29 Sd w 51 3-4
Azumao Brazil Tamanoi 21 Sd w 54 4-3  *
Asashoryu Mongolia Wakamatsu 18 Sd w 75 7-0 *  @
Kaihakuzan  Korea Tomozuna 23 Joni w 25 5-2 *
Kotonomori Brazil Sadogatake 19 Joni w 146 4-3 *
Ryuukiyama ~ Korea Hanakago 15 Jono e 48 5-2 *
Total - - - - 103-64

    *  = Kachikoshi (winning record)
     ~ =  Pro-Sumo Debut
9-Joe = Missing
    @ = Yusho
Top

September 1999

Shikona Origin Heya Age Sept Rank Sept Record
Akebono Hawaii, USA Azumazeki 30 Y  E 2-2-11
Musashimaru Hawaii, USA Musashigawa 28 Y W 12-3 *@
Kyokushuuzan Mongolia Ooshima 25 M  e 2 7-8
Kyokutenhou Mongolia Ooshima 25 M e 12 8-7 *
Hoshitango Argentina Michinoku 34 J e 10 8-7 *
Sentoryuu  Missouri,USA Tomozuna 30 J w 10 6-9
Wakaazuma Brazil Tamanoi 23 Mk w 6  2-5
Kuniazuma Brazil Tamanoi 24 Mk w26 4-3 *
Hoshiandesu Argentina Michinoku 31 Mk e 45 3-4
Asashoryu Mongolia Wakamatsu 18 Mk e 53 6-1 *
Kyokutenzan Mongolia Ooshima 26 Sd w 7 4-3 *
Kasugaou (Kimu) Korea Kasugayama 22 Sd w 13 3-4
Azumao Brazil Tamanoi 21 Sd e 37 5-2 *
Takaou China Naruto 29 Sd w 66 3-4
Kaihakuzan  Korea Tomozuna 23 Sd w 85 4-3 *
Kotonomori Brazil Sadogatake 19 Joniw118 4-3 *
Ryuukiyama Korea Hanakago 16 Joniw160 4-3 *
Total - - - - 85-71-11

*  = Kachikoshi (winning record)
9-Joe = Missing
@ = Yusho
Top

November 1999

Shikona Origin Heya Age Nov. Rank Nov. Record
Musashimaru Hawaii, USA Musashigawa 28 Y E 12-3 * @
Akebono Hawaii, USA Azumazeki 30 Y EH 9-Joe
Kyokushuuzan Mongolia Ooshima 25 M e 3 5-10
Kyokutenhou Mongolia Ooshima 25 M e 8 6-9
Hoshitango Argentina Michinoku 34 J w 8 9-6 *
Sentoryuu Missouri,USA Tomozuna 30 J w 13 9-6 *
Wakaazuma Brazil Tamanoi 23 Mk e 18 4-3 *
Kuniazuma Brazil Tamanoi 24 Mk w 21 6-1 *
Asashoryu Mongolia Wakamatsu 18 Mk e 27 6-1 *
Hoshiandesu Argentina Michinoku 31 Mk w 52 6-1 *
Kyokutenzan Mongolia Ooshima 26 Mk e 59 2-5
Azumao Brazil Tamanoi 21 Sd w 11 2-5
Kasugaou (Kimu) Korea Kasugayama 22 Sd e 28 6-1 *
Kaihakuzan  Korea Tomozuna 23 Sd w 66 4-3 *
Takaou China Naruto 29 Sd e 81 5-2 *
Kotonomori Brazil Sadogatake 19 Joniw 94 4-3 *
Ryuukiyama Korea Hanakago 16 Joniw 131 4-3 *
Kitakasuga~ Mongolia Kasugayama 18 Jonoe 42 3-4
Daibanjyaku~ Mongolia Asahiyama 18 Jonoe 44 4-3 *
Total - - - - 97-69

*  = Kachikoshi (winning record)
~ =  Pro-Sumo Debut
9-Joe = Missing
@ = Yusho
Top

Foreigners-1998
Foreigners-2000
Foreigners-2001
Foreigners-2002
Foreigners-2003